Kajaanin Vasemmisto: Hallituksen lupaus osin silmänlumetta

Kajaanin Vasemmisto pitää Sipilän hallituksen toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien keventämisestä liian vähäisenä, osin silmänlumeena ja kuntalaisten palvelujen heikentämisenä.

-Kunnille on luvattu taloudellista helpotusta ja lisätehtävien täyttä
korvausta mutta esimerkiksi työllisyyden hoidon ja joukkoliikenteen
rahoituksesta valtio on vetäytynyt jatkuvasti ja siirtänyt kulut
kunnille ilman korvausta, kunnallistoimikunta huomautti.

Nyt esimerkiksi ajokortin uusintaan tarvittavan lääkärintodistuksen
siirto vain yksityislääkäreiltä saatavaksi nostaa hintaa ja heikentää
pienissä kunnissa asuvien palvelua koska yksityislääkäreitä ei aina
edes ole.

Vasemmiston mielestä on sinänsä järkevää, että turhaa paperityötä
karsitaan ja virkapätevyyksiä lievennetään, mutta seurauksena ei saa
olla palvelujen laadun heikentäminen.

-Suomessa on edelleen liikaa kikkailua jossa melko vähäisinkiin
virkatehtäviin asetetaan ehdoksi ylempi korkeakoulututkinto vaikka
käytännön työ ei sitä vaatisi. Tämä tukkii monelta työssään
pätevöityneeltä työuralla etenemisen, Kajaanin Vasemmisto huomauttaa.
……………………………

Lisätiedot:
Kajaanin Vasemmiston puheenjohtaja Sari Kyllönen 044-535 9953
Kajaanin Vasemmiston tiedottaja Aki Räisänen 050-5948501