Artikkelit kirjoittajana: Kainuun Vasemmisto

Kainuun Vasemmisto: Sotepalvelut maakuntayhtymille, maakuntaliitot tarpeettomia?

Kainuun Vasemmisto esittää, että Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäisiin suorissa vaaleissa asukasmäärän mukaan valittujen valtuustojen johtamissa maakuntayhtymissä, joissa olisi vähintään yksi edustaja joka kunnasta. Maakuntayhtymien väestöpohjan tulisi olla yli 50 000 asukasta ja ne voisivat rakentua nykyisten sairaanhoitopiirien mukaisesti. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistettäisiin. Maakuntaliitot voitaisiin kenties lakkauttaa ja niiden lakisääteiset tehtävät siirtää maakuntayhtymälle, jolle voitaisiin […]

[ Lue lisää → ]

Jouko Korhonen jatkaa Kainuun Vasemmiston puheenjohtajana

Sotkamolainen alueluottamusmies Jouko Korhonen (kuvassa) jatkaa Kainuun Vasemmiston puheenjohtajan tehtävässä vuonna 2014. Kainuun Vasemmiston syyspiirikokous teki valinnan lauantaina Kajaanin Kansanpirtillä. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Sari Kyllönen Kajaanista ja 2. varapuheenjohtajana Leena Manner Suomussalmelta. Kainuun Vasemmiston piirihallituksen varsinaiseksi jäseniksi vuodelle 2014 valittiin Anne Heikkinen Kajaanista, Anja Hyttinen Puolangalta, Arja Jauhiainen Paltamosta, Eero Juutinen Kajaanista, Miikka Kortelainen Kajaanista, […]

[ Lue lisää → ]

Toimintasuunnitelma 2014

Johdanto Kainuun Vasemmiston tulevan toimintavuoden 2014 pääpainopistealueet ovat järjestötoiminnan kehittämisessä, aktiivisessa toiminnassa kuntakentällä sekä kevään 2014 eurovaaleissa. Lisäksi piirijärjestö valmistautuu toimintakauden aikana vuonna 2015 järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Eurovaalit 2014 Kainuun Vasemmisto on mukana toukokuussa 2014 järjestettävissä eurovaaleissa alueen oman ehdokkaan, liikenneministeri Merja Kyllösen kampanjatiimissä. Piirijärjestö järjestää vaalitilaisuuksia ja tekee myös muuta vaalityötä ehdokkaan hyväksi. Järjestötoiminnan kehittäminen […]

[ Lue lisää → ]

Suomussalmen Vasemmisto: Tasa-arvo säilytettävä peruspalveluissa

Julkisten palveluiden ja hallinnon rakenteita ollaan muuttamassa sekä kunnissa että valtion tasolla. Rakenteita uudistettaessa on pidettävä huoli siitä, että palvelut ovat kaikkien saatavissa riippumatta kansalaisten taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta. Julkisen talouden velkaantumista pitää estää myös veropolitiikalla ja puuttumalla tehokkaammin suurimittaiseen veronkiertoon ja harmaaseen talouteen. Vasemmistoliiton osallistuminen edelleen maan hallitukseen antaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa […]

[ Lue lisää → ]

Kajaanin Vasemmisto: Talvivaaran työpaikat turvattava

Kajaanin Vasemmisto vaatii Talvivaaran kaivoksen synnyttämien pysyvien työpaikkojen turvaamista päädyttiin kaivoksen toiminnan osalta mihin ratkaisuun tahansa. -Julkisuudessa on heitetty ajatuksia kaivoksen sulkemisesta, mutta ei kanneta huolta siitä, että joka päivä Talvivaarassa käy töissä yli 300 kajaanilaista ja kokonaisuutena kyse on yksin Kajaanissa jopa tuhannesta työpaikasta. Vasemmisto korostaa, että Talvivaaran on toimittava lupaehtojen mukaisesti, mutta puheet […]

[ Lue lisää → ]