Posts Categorized: Tiedotteet

Kainuun Vasemmisto: Yliopistotoiminta taattava Kainuussa

Kainuun Vasemmisto vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Oulun yliopistoa takaamaan yliopistollisten tutkimus- ja koulutustoiminnan jatkon Kainuussa vähintään nykyisessä laajuudessaan. Ministeriö aikoo leikata muun muassa Kajaanin yliopistokeskukselta kolmasosan rahoituksesta, mikä rampauttaisi täysin sen toiminnan.

[ Lue lisää → ]

Kajaanin Vasemmisto: Hallituksen lupaus osin silmänlumetta

Kajaanin Vasemmisto pitää Sipilän hallituksen toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien keventämisestä liian vähäisenä, osin silmänlumeena ja kuntalaisten palvelujen heikentämisenä. -Kunnille on luvattu taloudellista helpotusta ja lisätehtävien täyttä korvausta mutta esimerkiksi työllisyyden hoidon ja joukkoliikenteen rahoituksesta valtio on vetäytynyt jatkuvasti ja siirtänyt kulut kunnille ilman korvausta, kunnallistoimikunta huomautti.

[ Lue lisää → ]

Kainuun Vasemmisto: Kalliorinne puoluesihteeriksi

Kainuun Vasemmisto esittää oululaisen sosionomi Risto Kalliorinteen, 44, valintaa Vasemmistoliiton uudeksi puoluesihteeriksi ensi kesäkuussa Oulussa pidettävässä puoluekokouksessa. Oulun Diakonissalaitoksen palveluksessa työskentelevä Kalliorinne toimi edelliskauden kansanedustajana sekä Vasemmistoliiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana 2004-2007 ja 2009-2013. Kainuun piirijärjestö perustelee esitystä Kalliorinteen kokemuksella, koko Suomen tuntemuksella,  laajalla valtakunnallisella yhteistyöverkostolla ja työelämäosaamisella. Risto Kalliorinne on Julkisten ja Hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n aktiivijäsen […]

[ Lue lisää → ]

Kajaanin Vasemmistonuoret: Ärjän saareen kestävä ratkaisu

Kajaanin Vasemmistonuoret perää metsäkonserni UPM:ltä tiukkaa vastuullisuutta Oulujärven Ärjän saaren tulevaisuudesta. Upeista rakentamattomista hiekkarannoista tunnettu saari kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon, mutta nyt UPM aikoo hakkauttaa suuren osan herkästä luonnosta tunnetun saaren metsistä. Vasemmistonnuorten mielestä on suurta vastuuttomuutta tuhota maisemaltaan ja luontoarvoiltaan ainutlaatuinen ympäristö lyhytnäköisen voiton tavoittelussa.

[ Lue lisää → ]

Kainuun Vasemmisto: Opettajien lisäkoulutus Kajaaniin

Kainuun Vasemmisto esittää, että Kajaanissa aloitettaisiin aikuiskoulutuksena peruskoulunopettajien ja aineenopettajien lisäkoulutus kuten jo tehdään lastentarhanopettajien osalta. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen AIKOPA käynnisti joulukuussa jo toisen lastentarhanopettajien lisäkoulutuksen ja tulokset ovat olleet hyviä. -Kainuun opettajien ikärakenne on maan vanhimpia ja pätevistä sijaisista on jo pulaa. Valmistuvat opettajat jäävät usein lähelle opiskelupaikkakuntaansa eikä heitä Kainuuseen […]

[ Lue lisää → ]