Kainuun Vasemmisto: Luottamushenkilöt mukaan sotevalvontaan

Kainuun Vasemmisto esittää, että sosiaali- ja terveystoimen luottamushenkilöt otetaan mukaan vanhusten hoivakoteihin ja kotihoitoon tehtäviin tarkastuksiin.

-Väärinkäytökset ja sopimusrikkomukset erityisesti yksityisissä hoivakodeissa osoittavat, että omavalvonta ei riitä sen paremmin henkilöstömitoituksen kuin hoivan laadunkaan osalta vaan tarkastuksia on lisättävä ja tehostettava tekemällä niitä ennalta ilmoittamatta, piirihallitus totesi.

Vasemmiston mukaan selväksi on käynyt, että työntekijät eivät uskalla kertoa kohtaamistaan epäkohdista viranhaltijoille eikä tieto ongelmista välity päättäjille.

Osaratkaisuksi Kainuun Vasemmisto esittää luottamushenkilöiden osallistumista tarkastustoimintaan, jolloin tieto välittyy suoraan vastuullisille päätöksentekijöille.

-Hoivakotien puutteet ovat vain osa ongelmaa ja kun yhä useammat vanhukset ovat kotihoidon varassa niin sen toimivuutta on arvioitava yhtä tiukasti, piirihallitus korostaa.

Vasemmiston edustajat ovat jo aiemmin esittäneet Kainuun sotevaltuustossa, että luottamushenkilöt pääsisivät mukaan kotihoidon työntekijöiden työpäivään nähdäkseen mitä käytännön arki on, mutta viranhaltijat torjuivat aloitteen.

Kainuun hallintokokeilun aikana silloisen sotelautakunnan edustaja oli mukana hoivakotitarkastuksissa ja epäkohtiin puututtiin. Valtion aluehallinnon tarkastukset ovat sen jälkeen jääneet lähinnä ilmiantojen varaan vaikka hoivakotien määrä on lisääntynyt.

Piirihallitus muistuttaa, että monissa hoivakodeissa toimitaan sopimusten mukaan eikä niillä ole huolta tarkastusten lisäämisestä, mutta jokainen väärinkäytös pilaa koko alan maineen ja vaikeuttaa osaavan työvoiman saatavuutta.

……………………………..

Lisätiedot tarvittaessa Kainuun Vasemmiston puheenjohtaja Jouko Korhonen 0400-200733