Kainuun Vasemmisto: Sotea jatkettava asukkaiden ehdoilla

Kainuun Vasemmisto vaatii maakunta- ja sote-uudistuksen jatkamista Sipilän porvarihallituksen kaatuneesta mallista poiketen siten, että uudistus tehdään asukkaiden lähtökohdista nopeuttamalla hoitoon pääsyä terveysasemien toiminnallisin investoinnein ja turvaamalla laadukkaat palvelut kaikille.

Piirihallituksen mielestä sote-palvelujen yksityistämistä jarruttavan ns. rajoituslain voimassaoloa on jatkettava ja uudistuksen valmistelun jatkorahoitus turvattava.

Sote-uudistuksen valmistelua on muutettava siten, että palvelut tuottaa jatkossa maakunta tai vastaava itsehallintoalue, jota johtaa vaaleilla valittava valtuusto ja jolla on myös verotusoikeus, mutta verotusosuutta tasataan valtakunnallisesti.

Kainuun Vasemmiston mielestä asukkaiden nykyistä sote-palvelujen valinnanvapautta voidaan kehittää taloustilanteen ja palvelutarjonnan mukaan, mutta päätösvalta ja valvontavastuu tulee olla julkisella palvelujen järjestäjällä eikä yksityisiä liikevoiton tavoitteluun perustuvia terveysasemia tarvita.

Piirihallituksen mukaan sote-uudistuksen jatko on myös Kainuulle välttämätön, vaikka maakunnallinen kuntayhtymä palvelut suurelta osin jo tuottaa.

Tuoreimpien väestöennusteiden mukaan Kainuun väestö vähenee vuoteen 2040 mennessä lähes viidesosalla eli peräti 13 000 henkilöllä ja samalla väestörakenne muuttuu niin, että työikäisten määrä putoaa yli neljäsosalla ja yli 65-vuotiaiden osuus nousee koko ajan.

-Kainuussa on kamppailtava maakunnan elivoiman parantamiseksi ja väestökehityksen kääntämiseksi eikä maakunnalla ole varaa luovuttaa vähäisiä voimavaroja suurten yksityisten sote-yritysten voittotileille vaan rahat on käytettävä kainuulaisten palveluihin, Kainuun Vasemmisto korostaa.

……………………….
Lisätiedot tarvittaessa Kainuun Vasemmiston puheenjohtaja Jouko Korhonen 0400-200733