Kainuun Vasemmisto: Yliopistotoiminta taattava Kainuussa

Kainuun Vasemmisto vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Oulun yliopistoa takaamaan yliopistollisten tutkimus- ja koulutustoiminnan jatkon Kainuussa vähintään nykyisessä laajuudessaan.

Ministeriö aikoo leikata muun muassa Kajaanin yliopistokeskukselta kolmasosan rahoituksesta, mikä rampauttaisi täysin sen toiminnan.

Vasemmiston piirihallitus ennakoi uhkana olevan, että aikaa myöten myös Oulun yliopiston merkittävällä panoksella Kainuussa tapahtuva CEMIK:n laaja tutkimus- ja kehitystoiminta sekä Aikopan toteuttama yliopistotason aikuiskoulutus vaarantuvat.

Aikopan kautta pätevöitetään parhaillaan muun muassa lastentarhanopettajia Kainuun kuntien tarpeisiin, koska vakinaista alan koulutusta ei maakunnassa enää ole.

Ministeriön leikkaustoimet kohdistuvat rajusti Suomen kaikkiin yliopistokeskuksiin ja Kainuun Vasemmiston mielestä toiminnan pystyyn näivettämisen sijaan olisi järkevämpää etsiä kokonaan uusi malli yliopistopaikkakuntia laajempaan toimintaan.

Lisätiedot
Kainuun Vasemmiston puheenjohtaja Jouko Korhonen
p.0400-200733