Kainuun Vasemmiston eduskuntavaaliohjelma

Kainuun Vasemmisto – Kestävän tulevaisuuden kotimaa

Kestävä tulevaisuus rakentuu ympäristömme turvaamisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kautta. Luonnonvarojen riisto, köyhyyden lisääntyminen, kansallisomaisuuden myynti sekä vanhus- ja vammaispalvelujen jatkuva kilpailuttaminen eivät ole luonnonilmiöitä, vaan poliittinen valinta. Tähän kestämättömään politiikkaan haemme muutosta.

Alueiden moninaisuus on Suomen vahvuus. Suomi on muutakin kuin Helsinki ja suuret kaupungit. Liikenneratkaisut, sähköverkot ja siirtohinnoittelu, leikkaukset koulutuksessa ja peruspalveluissa eriarvoistavat alueita ja ihmisiä.

Kansallisomaisuuttamme ja huoltovarmuutemme kivijalkoja ei pidä millään osa-alueella antaa monikansallisten yritysten pelinappuloiksi.

Sote- ja maakuntauudistus on tehtävä ihmisten ja alueiden parhaaksi. Jatkuva keskittäminen tekee peruspalveluistamme pörssiyhtiöiden kauppatavaraa, josta verohyödyt valuvat valtion kassan sijasta veroparatiiseihin.

Julkinen palvelu ei saa olla kirosana ja oman alueen yritysten toiminta on varmistettava monikansallisten jättien sijasta. Johtamisessa ja toiminnan ohjaamisessa tervettä järkeä käyttämällä jonotuksista ja ihmisten juoksutuksesta ympäri maakuntia päästään eroon.

Tehdään kaikesta työstä ja työn teettämisestä kannattavaa ja omaehtoisesta opiskelusta ei rangaista.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme, joten heidän koulutuksestaan ei pidä tinkiä. Vain koulutettu Suomi selviää tulevaisuuden haasteista.

Pienituloisten toimeentulo kaikissa ikäluokissa on saatava asialliselle tasolle.

Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn laadittava kaikki hallinnonalat läpileikkaava kansallinen ohjelma.

Ilmastonmuutos muuttaa tulevaisuutemme. Politiikka on valjastettava edistämään kiertotaloutta ja ilmastoystävällisiä innovaatioita sekä teknologiaa.

Myös Suomen talous on mahdollista tasapainottaa kestävin ilmasto, – energia, -vesi, ravinto, – ja polttoaineratkaisuin. Toisetkin painivat samojen haasteiden kanssa ja uusille työkaluille ja tekemisen tavoille on tilausta maailmalla.

Valtion on näytettävä kestävän toiminnan esimerkkiä ja kohtuullistettava Metsähallituksen hakkuutavoitteet.
Suomen ulkopolitiikan keskiössä on oltava rauhantyö ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttaminen.

Sotilaskalustoa ei pidä myydä sotatantereille, vaikka se olisi taloudellisesti houkuttelevaa.

1) Kestävä tulevaisuus syntyy oikeudenmukaisista ja ympäristön sekä ihmiset huomioivista päätöksistä

2) Alueilla elää Suomen vahvuus – huoltovarmuus ei rakennu Helsingissä

3) Toimivat julkiset palvelut, oman alueen yritykset ja yhteistyö turvaavat palveluiden järkevän kustannustason

4) Kaikki työ, työn teettäminen ja koulutus kannattavaksi

5) Koulutuksen leikkauksilla tuhoamme oman maamme tulevaisuuden – maailma on osaajien. Meidän osaajat kasvavat lapsissa ja nuorissa.

6) Inhimillinen toimeentulo kaikille varmistaa myös yhteiskuntarauhan säilymisen