Kai­nuun Va­sem­mis­to: Poh­joi­sen EU-tuet säi­ly­tet­tä­vä

Kainuun Vasemmisto vetoaa elinkeinoministeri Mika Lintilään (kesk), jotta hän vahvistaisi EU:n rakennerahastovarojen jakautumisen Suomessa siten, että Pohjois- ja Itä-Suomelle EU-tuet jaetaan jatkossakin nykyisessä suhteessa.

EU:n komission linjaukset tukevat rakennerahastovarojen suuntaamista Pohjois- ja Itä-Suomeen, jotka ovat useilla mittareilla yhä jääneet jälkeen koko maan kehityksestä.

Harvaan asuttujen alueiden erillisen niin sanotun NSAP-rahoituksen suuntaamisesta edelleen täysimääräisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen on Suomessa laaja yksimielisyys, mutta Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaliitot ovat riitauttaneet muut EU:n rakennerahastovarat ja vaativat osaa niistä esimerkiksi Uudellemaalle.

Etelä- ja Länsi-Suomen edustajien vaatimuksissa unohdetaan kokonaan erillisohjelmien kautta ja valtion toimesta näille alueille jo suuntaamat suuret kehitystukirahat. Kun maakuntaliitot eivät ole pystyneet tekemään asiassa yhteistä esitystä, niin päätös on käytännössä nyt elinkeinoministerin pöydällä.

Kainuun Vasemmiston mukaan EU-rahoitus on ratkaisevaa käytännössä kaikille suuremmille maakunnan kehittämishankkeille ja kun rakennerahastojen perusajatus on alueellisen kehityksen tasapainottaminen Suomen sisällä, niin ne on kohdistettava tämän linjauksen mukaisesti.

………………………

Lisätiedot tarvittaessa Kainuun Vasemmiston puheenjohtaja Jouko Korhonen 0400-200733