Kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2021

Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille kainuulaisille

Toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto kaikille

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulee olla kaiken tekemisen keskiössä. On tärkeää panostaa esimerkiksi nuorisotyöhön, liikuntaan, kulttuuriin ja kaikenlaiseen ihmisten toimeliaisuutta lisäävään järjestötoimintaan.

Päätöksenteossa onnistumisen mittari on heikoimmista huolehtiminen. Päihde- ja mielenterveyspalveluihin, lastensuojeluun sekä omais- ja perhehoitoon kaivataan lisää resursseja.

Palveluiden tulee olla lähellä ja saavutettavissa. Arjen peruspalvelut on löydyttävä vähintään jokaisesta kuntakeskuksesta. Jokaisella tulee olla, kiirettömissäkin tapauksissa, mahdollisuus päästä lääkärin vastaanotolle vähintään etäyhteydellä viikon sisällä yhteydenotosta. Kainuun keskussairaalan erikoislääkärien vastaanottoja tulee tuoda kuntien terveysasemille.

Kainuulaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille tulisi hankkia helppokäyttöiset tablettitietokoneet, joilla pääsee kasvokkain etälääkärin, hoitajien ja lähimmäisten kanssa.

Tasa-arvoinen, laadukas koulutus jokaiselle

Sujuva arki syntyy pienistä asioista. Jokaisella kainuulaisilla lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus mennä lähimpään päiväkotiin tai kouluun yli kuntarajojen.

Digitalisaatio on otettava aidosti osaksi perusopetusta ja sen vuoksi jokaiselle kainuulaiselle peruskoululaiselle tulee hankkia oma tietokone, vuosiluokka kerrallaan.

Kainuusta on laajassa yhteistyössä tehtävä koulukiusaamisesta vapaa maakunta ottamalla määrätietoisesti käyttöön toimivaksi todettuja tapoja koulukiusaamisen kitkemiseen.

Tulevaisuudessa pärjätään vain osaamalla enemmän kuin muut, kokonaisen koulutusketjun toimivuus ja siinä erityisesti Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Vuokatti-Ruka-urheiluakatemian menestyminen ovat edelläkävijöinä koko Kainuun menestykselle.

Työtä ja toimeentuloa kainuulaisille

Luontomatkailun ja luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistäminen on nostettava yhteiseksi kehityskohteeksi koko Kainuussa. Kunnat edistämään omilla toimillaan työllistävää puurakentamista ja uusiutuvan energian käyttöä.

Kainuulle tulee laatia ympäristöystävällinen biopolttoaineohjelma viitoittamaan tietä tulevaisuuteen. Tahdomme edistää maakunnan omaa biokaasun tuotantoa, kaasukäyttöistä julkista liikennettä ja kaasun jakeluasemien tuomista myös yksityisautoilijoiden saataville.

Euroopan tehokkain supertietokone Lumi ja Japanista Eurooppaan Suomen kautta kulkevaksi suunniteltu Koillisväylän merikaapeli on hyödynnettävä niin, että Kainuuseen rakentuu tietojenkäsittelyn pienten ja keskisuurten yritysten keskittymä.

Kainuu tunnetaan vahvasta kulttuurielämästään, meidän tulee yhdessä vahvistaa olemassa olevia vetovoimatekijöitä ja olla edistämässä uusien kulttuurimatkailutuotteiden kehittämistä.

Liikkuvat palvelut jokaiselle

Kaiken järjestetyn liikenteen ja julkiset kuljetukset on saatava yhteismalliin: aikataulut, liput, reitit kaikkien kainuulaisten ulottuville, sillä kuljetuksia yhdistämällä säästetään kustannuksia ja ympäristöä sekä mahdollistetaan enemmän julkista liikennettä myös harvaanasutuille seuduille.

Kun tarvitaan henkilökohtaista lähipalvelua, se voidaan myös tuoda lähelle eikä juoksuttaa satoja ihmisiä edestakaisin. Kansanterveyshoitajan palvelut, perusverikokeet, rokotukset liikkuviksi kyläkeskuksiin.

Savon radan pohjoinen pullonkaula, Iisalmen routarataosuus on saatava mielestämme peruskorjaukseen. Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on otettava tunnin juna Kajaanista Ouluun.

Nopein kulkuyhteys pääkaupunkiseudulle on varmistettava kolmen tunnin aikaikkunaan. Tarvitsemme maakuntaan vähintään kaksi päivittäistä lentoyhteyttä.

Voimme rakentaa Kainuusta kevyen liikenteen liikunnallisen mallimaakunnan. Vaihtelevat maastot ja upeat maisemat luovat erinomaiset puitteet kuntien ja asumiskeskittymien välisille kevyenliikenteenväylien verkostolle. Ensimmäisenä kohteena voisimme toteuttaa Kajaanin ja Sotkamon välisen reitin.