Luot­ta­mus­hen­ki­löt 2021-2025

Vasemmistoliitolla on Kainuussa yhteensä 32 kunnanvaltuutettua 8 kunnassa. Valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden ajantasaiset yhteystiedot löydät kuntien/toimielinten sivuilta (klikkaa kunnan/toimielimen nimeä).

Hyrynsalmi (2)

Anssi Helenius
Juha Kortelainen
varalla: Eeva Anttila, Tarja Kemppainen

Kajaani (9)

Miikka Kortelainen
Jouni Lämpsä
Raili Myllylä
Vesa Kaikkonen
Aki Räisänen
Veli-Pekka Leivo
Peppiina Hakkarainen (uusi)
Sari Kyllönen
Saara Karjalainen (uusi)
varalla: Päivi Fonselius, Riikka Leinonen, Noora Kyllönen, Jari Lindh, Petja Korkkonen, Janne Heikkinen, Mousa Najafi, Marjo Heinonen, Vilho Husu

Kuhmo (1)

Kirsi Virtanen
varalla: Marko Kilpeläinen

Paltamo (3)

Kari Keränen
Päivi Soldatkin
Jari-Pekka Pyykkönen (uusi)
varalla: Soile Lillinen, Evie Hukkanen, Kaisa Hujanen

Puolanka (4)

Eeva Väyrynen (uusi)
Anja Peura
Toivo Moilanen (uusi)
Anu Liikanen (uusi)
varalla: Mia Moilanen, Kalle Sarsila, Sanna Peura, Anneli Heikkinen

Ristijärvi (1)

Matja Häyrynen (uusi)
varalla: Marja Haapamäki

Sotkamo (4)

Jouko Korhonen
Osmo Polvinen
Pinja Toivanen
Mervi Sirviö (uusi)
varalla: Jouko Viholainen, Reija Heikkinen, Tiina Tuohimaa, Pekka Malinen

Suomussalmi (8)

Merja Kyllönen
Terttu Huttu-Juntunen
Jonna Kinnunen (uusi)
Janne Laatikainen
Martti Seppänen
Merja-Liisa Seppänen (uusi)
Minna Saastamoinen
Veijo Holappa
varalla: Eero Schroderus, Olli Seppänen, Jukka Seppänen, Svetlana Heikkinen, Taina Matero, Riitta Kyllönen, Ville Moilanen, Arto Heikkinen

Vasemmistoliiton edustajat maakunnallisissa luottamustehtävissä 2021-25

Kainuun Liitto

Maakuntavaltuusto 6 paikkaa
1. vpj Pinja Toivanen, Sotkamo (varalla Mervi Sirviö)
Juha Kortelainen, Hyrynsalmi (varalla Anssi Helenius)
Sari Kyllönen, Kajaani (varalla Saara Karjalainen)
Jouni Lämpsä, Kajaani (varalla Miikka Kortelainen)
Jari-Pekka Pyykkönen, Paltamo (varalla Kari Keränen)
Anu Liikanen, Puolanka (varalla Toivo Moilanen)

Maakuntahallitus
Vesa Kaikkonen, Kajaani
Terttu Huttu-Juntunen, Suomussalmi

Tarkastuslautakunta
Jari-Pekka Pyykkönen, Paltamo (varalla Jouni Lämpsä, Kajaani)

Kainuun hyvinvointialue

Aluevaltuusto
Pertti Granqvist
Terttu Huttu-Juntunen
Saara Karjalainen
Jouko Korhonen
Miikka Kortelainen
Merja Kyllönen
Raili Myllylä
Aki Räisänen
Kirsi Virtanen

Aluehallitus
Merja Kyllönen (varalla Raili Myllylä)
Miikka Kortelainen (varalla Anja Tiainen)
Aki Räisänen (varalla Terttu Huttu-Juntunen)

Aluevaalilautakunta
Alpo Liuski, vpj (varalla Marja Haapamäki)

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
Jou­ko Kor­ho­nen (varalla Jou­ni Lämp­sä)
An­ja Tiai­nen (varalla Min­na Saas­ta­moi­nen)

Suhteellisen vaalin lautakunta
Jouko Korhonen (varalla Aki Räisänen)

Tarkastuslautakunta
Pert­ti Granq­vist, vpj (varalla An­ja Peu­ra)
Kir­si Vir­ta­nen (varalla Noo­ra Kyl­lö­nen)

Tulevaisuuslautakunta
Mer­ja Kyl­lö­nen, pj (varalla Mer­vi Sir­viö)
Ju­ha Kor­te­lai­nen (varalla Ja­ri-Pek­ka Pyyk­kö­nen)

Turvallisuusjaosto
Rai­li Myl­ly­lä (varalla Päi­vi Sol­dat­kin)

Yksilöasioiden jaosto
Aki Räi­sä­nen (varalla Tert­tu Hut­tu-Jun­tu­nen)