MUU­TOS PA­REM­PAAN ON MAH­DOL­LIS­TA – Kai­nuun Va­sem­mis­ton alue­vaa­lioh­jel­ma 2022

MUUTOS PAREMPAAN ON MAHDOLLISTA – Kainuun Vasemmiston aluevaaliohjelma 2022

1. Kaikille avoin Kainuu! Väki vähenee ja vanhenee, kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa kaikilla aloilla. Kainuu tarvitsee lisää työvoimaa, myös työperäistä maahanmuuttoa, pysyviä asukkaita perheineen maakuntaan työntekijöiksi, yrittäjiksi ja veronmaksajiksi. Kainuun on oltava edelläkävijä niin kotimaasta kuin ulkomailta tänne muuttavien vastaanotossa ja kotouttamisessa.

2. Palveluissa tasa-arvo ja hyvinvointitakuu voimaan! Maailma ja tekniikka muuttuvat, mutta Vasemmiston tavoite on ennallaan. Me haluamme kokonaisvaltaisen hyvinvointitakuun, eli jokaiselle kainuulaiselle tasa-arvoiset palvelut elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Kenenkään avunsaanti ei saa jäädä kiinni taloudellisesta asemasta, asiakasmaksujen korottaminen ei saa olla talouden tasapainottamisen keino!  Palveluita täytyy kehittää ihmisten tarpeisiin vastaavaksi osaavaa henkilöstöä ja arjen kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Lähipalveluiden rinnalla on kehitettävä liikkuvia- ja digipalveluita vastaamaan monipuolisesti kainuulaisten palvelutarpeisiin. Omahoitaja-malli otettava käyttöön koko Kainuussa!

3. Osaava ja riittävä henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein voimavara! Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille on taattava inhimilliset ja kilpailukykyiset työolot ja palkat, oman osaamisen ja työn kehittämismahdollisuudet sekä osallistava johtaminen.

4. Hyvän mielen Kainuu! Kainuuseen tarvitaan uusi toimintaohjelma, jossa tyhjien puheiden sijaan aletaan suunnitelmallisesti panostaa hyvinvointierojen kaventamiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa.

5. Oikea apu, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan! Kainuun voimavarat eivät koskaan riitä jos ne käytetään vain jo syntyneiden ongelmien korjaamiseen. Kohdistetaan voimavarat terveysongelmien ennaltaehkäisyyn, lasten ja nuorten terveen kasvun tukemiseen, perheiden varhaiseen tukeen ja kaikkien kainuulaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen.

6. Oikeus arvokkaaseen elämään kuuluu kaikille! Haluamme kehittää ikäihmisten ja vammaisten yhteisöllisiä asumisratkaisuja, turvata arvokasta työtä tekevien omaishoitajien jaksamisen ja vammaisten itsemääräämisoikeudet. Ihmisten hyvinvoinnin ei tule olla ylikansallisten pääomasijoittajien ja pörssipelureiden tuloksen tekemisen väline. Rakennetaan yhdessä vahvat julkiset palvelut, joita on mahdollisuus täydentää paikallisten yritysten ja järjestötoimijoiden panoksella.

7. Turvallisuus on meille kaikille perustarve! Ensihoito tai pelastusyksikkö on saatava apuun koko maakunnassa, kun hätä on suurin. Koko hyvinvointialueelle yhteinen tilannekeskus, jonka kautta hoidetaan tarkoituksenmukainen apu paikalle viipymättä.